Állásfoglalás a médiában „Kiszállási díjat kérne a háziorvosok” címmel megjelent közleményre

A címben idézett sajtótermék nagy port kavart szakmai körökben, valamint egyéb média orgánumokban is vitatéma tárgyát képezte, sokszor torzítva a valóságot és a háziorvosi munka szakmaiságát. A 4/2000 EüM rendelet szerint a háziorvosi ellátás részét képezi valóban a beteg lakásán történő ellátás, kihangsúlyozandó azonban, hogy csakis orvos szakmailag indokolt esetekben. Egyértelmű alapvetés, hogy az orvosi vizsgálat helye a rendelő, itt vannak meg a vizsgálat optimális tárgyi- és személyi-, diagnosztikus-, terápiás-, adminisztratív feltételei. Külön rendelet (52/2006 EüM) szabályozza az úgynevezett sürgős szükség fogalomkörébe tartozó, életet veszélyeztető állapototok és megbetegedések taxatív felsorolását. Természetesen ezen kórállapotok esetén bármilyen szolgáltatási díj felszámolása etikátlan, s mindenféle jogalapot nélkülöző. Felhívnánk azonban a figyelmet, hogy ezen jellemzően heveny megbetegedések körébe tartozó kórállapotok ellátásának személyi felelőssége sincs pontosan tisztázva a magyar jogrendben, nem egyértelmű, hogy a háziorvos(sokszor a zsúfolásig telt rendelését megszakítva) avagy egyéb prehospitalis(kórházon kívüli) ellátók feladatkörébe tartozik-e. Számos megbetegedés a sürgős szükség körébe nem tartozó állapotok közül kerül ki. A teljesség igénye nélkül ilyenek lehetnek például a 39 Celsius alatti csillapítható láz, jó általános állapot mellett egy-egy hányás, hígabb székürítés, kullancseltávolítás, több napja tartó felsőlégúti megbetegedés. Ki szeretnénk hangsúlyozni, hogy közlekedési eszköz hiánya nem lehet indoka a háziorvos, házi gyermekorvos házhoz történő hívásának. Ezen feladatok kényelmi szolgáltatásként történő értelmezése nem ördögtől való, melyet a kollégáink kötelező feladataik ellátását követően felvállalhatnak. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló Kormány rendelet(284/1997.) valóban nem tartalmazza ezen úgynevezett kényelmi szolgáltatás egzakt díjtételét, mindazonáltal a kötelező egészségbiztosítás ellátásai keretébe nem tartozó és a 2. számú mellékletben nem szereplő egészségügyi szolgáltatások térítési díjának szabályairól rendelkezik. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi törvény szerint a biztosított kiegészítő térítési díj mellett jogosult
az egészségügyi ellátás keretében saját kezdeményezésére igénybe vett egyéb kényelmi szolgáltatásokra.

Értelmezésünk szerint az alábbi esetekben kerülhet sor a beteg lakásán (feltalálási helyén) történő betegellátásra:

  1. A beteg mozgásában erősen korlátozott, egészségi állapota miatt orvosi vizsgálatra szorul, nem azonnali/nem sürgős ellátásra szorul, és a rendelői vizsgálatát csak betegszállító igénybevételével lehetne biztosítani. – ez esetben a beteg egészségi állapota indokolja az otthoni vizsgálatot, mindez beletartozik a háziorvosi alaptevékenységbe, ezért plusz díjazás nem kérhető!
  2. A beteg egészségi állapota (mozgáskorlátozottsága) nem indokolja, hogy a rendelőn kívül történjen meg az orvosi vizsgálat, sürgős ellátásra sem szorul. A beteg kezdeményezi az otthoni vizsgálatot, ezen ellátási forma azonban nem NEAK által finanszírozott tevékenység, hiszen a beteg egészségi állapota nem indokolja az otthoni vizsgálatot.         A beteg vizsgálata NEAK által finanszírozott tevékenység, mindazonáltal a kiszállás, és a beteg kérésére az otthonában történő vizsgálat nem az, így a szolgáltató a 284/1997 Kormány rendelet alapján a nem NEAK által finanszírozott, és a jogszabály által nem szabályozott tevékenységekre egyedi térítési díjat szabhat meg.
  3. Baleset, sérülés, heveny rosszullét – mely azonnali, sürgős ellátást igényel nem háziorvosi feladatkör, ezen kórállapotok ellátása az Országos Mentőszolgálat, nappali ügyelet ellátási kötelmébe tartoznak.

A fentieket összefoglalva, a Háziorvosok Online Szervezete sem tartja jónak a jelenlegi szabályozatlanságot. A 2017-ben közre adott „Javaslatcsomag a háziorvosi, házi gyermekorvosi rendszer átfogó megújításához” című közleményünkben is javasoltuk ezen kényelmi szolgáltatások esetén, országosan egységes, jogszabályban deklarált díjszabás bevezetését. Tiszta viszonyokat szeretnénk teremteni, vagyis javasoljuk beemelni a 284/1997 Kormány rendeletbe az egészségi állapot alapján nem indokolt háziorvosi esetek otthoni ellátásának kiszállási díját is.

A Magyar Orvosi Kamara díjszabásával egyet értünk.

2018.05.11.

Háziorvosok Online Szervezete

 

Az oldal egy Startup Growth Lite alapú sablont használ. Az eredetit a More than Themes készítette.