A Háziorvosok Online Szervezetének Közleménye

Nem a múltba, hanem a jövőbe kell tekintenünk! A krízishelyzetre reagálnunk kell!
A háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátást meg kell újítanunk, meg kell erősítenünk!

A Háziorvosok Online Szervezete 2019 októberében 2. szakmai konferenciáját rendezte meg 276 háziorvos részvételével. Jelen levél mellékletét képező deklaráció a konferencia eredményterméke. A dokumentum a HAOSZ, a Szakmai Kollégium Háziorvostan Tagozat és Tanács, a Házi Gyermekorvosok Egyesülete valamint valamennyi családorvosi szakmai- és tudományos szervezetek konszenzusnyilatkozata. A nyilatkozat aktuális összegzés arról, hogy mit tartanak 2019 végén a háziorvosi szakma képviselői prioritásnak a magyar alapellátás sikeres átalakítása érdekében. A javaslatok a szakemberhiány-trendek megfordítását és a minőségi, biztonságos, preventív és definitív működés feltételeinek megteremtését egyaránt célozzák. A HAOSZ tagsága elérkezettnek látja az időt arra is, hogy rendszeresen értékelje az elmúlt időszak alapellátást érintő fejlesztési folyamatait, eredményeit a gyakorló háziorvosok szemével.

A MAGYAR HÁZIORVOSOK DEKLARÁCIÓJA A HÁZIORVOSLÁS JÖVŐJÉÉRT 2019. NOVEMBER

A háziorvosi szakma hazai képviselői elismerve az elmúlt évek kormányzati erőfeszítéseit egy lendületes, következetes és tudatos alapellátás-fejlesztés érdekében fogalmazták meg a közös szakmai deklarációt, amelynek megvalósítását várják Magyarország Kormányától. Az alapellátás a jövő egészségügyének legígéretesebb fejlesztési és befektetési területe, amely a jelenleginél is nagyobb kormányzati figyelmet érdemel. A múlt helyett a jövőbe kell tekintenünk. A jövő építésében partnerséget ajánlunk, emellett a növekvő krízishelyzetre gyors, célzott szakmai válaszokat tartunk sürgetőnek. 2019 novemberében a betöltetlen háziorvosi szolgálatok száma a letelepedés és praxisváltás támogatás ellenére 469, a betöltetlen körzetek által ellátandó lakosságszám 594.667 fő. Mára az ország lakosságának körülbelül felét 60 év feletti háziorvosok látják el, ezért az állandó háziorvos nélkül maradó állampolgárok száma várhatóan ugrásszerűen fog megemelkedni 2–3 éven belül. A rövidtávon természetes módon várható – az országoshoz képest kedvezőtlenebb – háziorvosi halálozást és a nyugdíjba vonulást az utóbbi években megnövelt háziorvos szakorvosi képzési keretszám sem fogja tudni ellensúlyozni. Bizonyított, hogy ahol nincs háziorvos, ott a relatív halálozás megnő. A rendszerben működő háziorvosi szolgálatok eddig is magas betegforgalma folyamatosan nő, és a rendszerre nehezedő terhelés az ellátásokhoz való biztonságos hozzáférést veszélyezteti. A szakmai bizonyíték alapú, megelőző szemléletű, az állampolgárok számára hozzáférhető, definitív háziorvosi alapellátást képviseljük. A kihívásokkal arányos, a korszerű tudást, technológiákat alkalmazó és következetesen építkező megoldásokat tartunk szükségesnek. Ezek megvalósítása és a kedvezőtlen trendek megfordítása érdekében fogalmazzuk meg közös nyilatkozatunkat.

Budapest, 2019.11.25.

dr. Békássy Szabolcs, dr. Cserni István, dr. Hajnal Ferenc, dr. Kozma Gábor, dr. Póta György, dr. Rurik Imre, dr. Selmeczi Kamill, dr. Sinkó Eszter, dr. Szabó János, dr. Torzsa Péter

 

Az oldal egy Startup Growth Lite alapú sablont használ. Az eredetit a More than Themes készítette.