Iparűzési Adófizetési Kötelezettség - Megoldási javaslat

Probléma

Jogszabály szerint az Önkormányzatoknak lehetőségük van az alapellátási vállalkozások számára elengedni az IPA-t, amennyiben a vállalkozás adóalapja nem haladja meg az évi 20 millió Ft-ot, és az adóalap legalább 80%-a közvetlen OEP finanszírozásból származik.

Ezzel kapcsolatban probléma, hogy:

 • Az önkormányzatoknak ez csak egy lehetőség, és nem kötelezettség – Budapest, és több más település nem is adta meg ezt a kedvezményt.
 • Ez a két kritérium több vállalkozást is kizár az IPA-mentesség lehetősége alól, például:
  • plusz ügyeleti ellátás - vállalkozás formájában, egy magánszolgáltatón keresztül,
  • foglalkozás-egészségügyi plusz ellátás, 
  • a háziorvosi vállalkozás egyéb (nem alapellátási) tevékenysége miatti plusz bevételek, 
  • orvos-házaspárok plusz bevétele, 
  • praxisközösségek plusz bevételei esetén.

Az önkormányzat saját, kötelező feladatát átvállaljuk, elvégezzük, majd az ezért járó bérből az önkormányzatnak adót fizetünk.

A HaOSz megoldási javaslata

A HaOSz tagjainak egybehangzó támogatásával javasolja, hogy az:

"1990. évi C. törvény 39C. § (4)
Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó számára mentességet, kedvezményt megállapítani, feltéve, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg. Az adómentességnek, adókedvezménynek valamennyi háziorvos, védőnő vállalkozó számára azonosnak kell lennie."

úgy módosuljon, hogy 

Az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően az önkormányzat rendeletében deklarálja, hogy az alapellátási vállalkozások esetében (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátási ügyeleti, védőnői, iskolaorvosi ellátások) az alapellátás működtetéséért fizetett központi (OEP) finanszírozás nem képezi a helyi iparűzési adó adóalapját, vagyis az OEP finanszírozás a helyi iparűzési adó tekintetében adómentességet élvezzen valamennyi alapellátási vállalkozás esetében. 

Ez a módosítás a továbbiakban mindenkire kiterjedő, átlátható, tiszta, korrekt viszonyokat teremt.

 

Az oldal egy Startup Growth Lite alapú sablont használ. Az eredetit a More than Themes készítette.