Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai tagdíj - Megoldási javaslat

Probléma

2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek:

  • kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
  • a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból), amelyet a kamara igazolás kibocsájtásával ismer el,
  • a kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

Ezzel kapcsolatban problémáink, hogy:

  • Az alapellátási vállalkozások számára kötelező az Orvosi Kamarai tagság, és az ehhez fűződő kamarai tagdíj.
  • Az alapellátási vállalkozások számára kötelező az Iparkamarai hozzájárulás megfizetése is.
  • Az alapellátási vállalkozások számára a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara semmilyen szolgáltatást nem nyújt. 

Megoldási javaslat

Azok az alapellátási vállalkozások (háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátási ügyeleti, védőnői, iskolaorvosi ellátások), amelyek esetében a vállalkozás adóalapjának adóévben legalább a 80%-a alapellátási tevékenységből származik, és a vállalkozást működtető orvos az Orvosi Kamarai Tagdíjat megfizeti, mentességet élvezzenek a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kamarai hozzájárulásának megfizetése alól.

 

Az oldal egy Startup Growth Lite alapú sablont használ. Az eredetit a More than Themes készítette.