A minőségi ellátáshoz hely kell - Megoldási javaslat

A magyarországi praxisok minimum 20%-ában nem áll rendelkezésre a működéshez szükséges minimális infrastruktúra. 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

3. § (1) Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell
a) a négyszemközti konzultációt is lehetővé tevő rendelőhelyiséget, amelyben
aa) az adott egészségügyi szolgáltatásra előírt tárgyi feltételek használata, illetve szakszerű tárolása - ideértve a gyógyszerek, a mérgező hatású anyagok és a veszélyes hulladék tárolását is - biztosított,
ab) az aa) pontban foglaltakon túl rendelkezésre áll a beteg fektetésére alkalmas vizsgálóágy,
ac)5 a beteg ellátását végző egészségügyi dolgozó számára a kézmosási, illetve kézfertőtlenítési lehetőség és a szükséges bútorzat biztosított;
b) a rendelőhelyiséggel közvetlen kapcsolatban lévő, vagy azon belül elkülönített öltöző területet, kivéve, ha az ellátás jellegéből adódóan a beteg fizikális vizsgálata nem szükséges;
c) váróhelyiséget;

Ahhoz, hogy a háziorvosi rendelőkben a jövőben minőségi munka folyhasson, ahhoz rendeletileg szabályozni kell az infrastrukturális minimumfeltételeket. A Háziorvosok Online Szervezetének javaslata a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről módosítása az alábbiak szerint:

2020.01.01-től kötelező jelleggel az alábbi infrastruktúrát a helyi Önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a háziorvosok részére, munkanapokon legalább napi 5 óra időtartamban:

  • Váróterem - minimum 16 m2
  • Orvosi szoba - minimum 18 m2
  • Nővérszoba - minimum 16 m2
  • Fektető, elkülönítő - minimum 12 m2
  • Öltöző

 

Az oldal egy Startup Growth Lite alapú sablont használ. Az eredetit a More than Themes készítette.