Rossz beutalási gyakorlat - Probléma

A probléma szintén nem új keletű, a háziorvosok többször próbáltak a finanszírozó – korábban OEP felé jelzéssel élni, hogy tarthatatlan, milyen nagyszámú értelmetlen beutaló kiállítás történik, mely felesleges adminisztráció a háziorvosnak, rontja a minőségi indikátort is, és felesleges megjelenést, betegutat is jelent a háziorvoshoz.

Jelen érvényben lévő szabályozás kimondja, hogy mi tekinthető új és mi tekinthető kontroll vizsgálatnak (9/2012. (II.28.) NEFMI Rendelet)

Az OEP több alkalommal tájékoztatta a szakellátókat, és a háziorvosokat, hogy milyen esetben indokolt a beutaló köteles szakrendelések igénybevétele esetén új beutaló kiállítása, de változás nem történt. Ennek több oka van:

  • hatalmas az esetszám és az OEP ellenőrzési kapacitása véges, arra vonatkozóan, hogy adott vizit új ellátás, vagy kontroll ellátás- e
  • a szakellátók abban érdekeltek, ha minél több ellátásukat új ellátásként kódolják le, amely nagyobb TVK pontot jelent - kis szakrendelőknél ez sok esetben akár létkérdés is lehet, azonban ebben az esetben új háziorvosi beutaló és naplószám szükséges
  • szakmai oka lehet az új beutaló kiállításának, ha tájékoztatni szükséges a szakellátót, a két szakrendelői vizit között történt eseményekről, erre azonban lehetőség van pácienskarton kinyomtatásával, adott eü eseményt rögzítő zárójelentés, ambuláns lap bemutatásával a kontroll vizsgálaton, illetve végleges megoldást az új online EESZT fog adni, mely lehetőséget fog biztosítani a kórelőzményi adatok pontos megismerésére két vizit között

Az OEP állásfoglalás és érvényben lévő rendelet ellenére nagyszámú értelmetlen beutaló kiállítás történik, a beutalók információtartalma pedig jórészt csekély, hiszen a beteg lényegében kontrollvizsgálatra megy és a szakrendelői adatok egyébiránt is rögzítve vannak. A betegek félnek, hogy elküldik őket a szakrendelésről, és kérik a beutalót a háziorvosi szolgáltatótól, akik kiszolgálják ezen igényeket. Ennek több oka is van: 

  • maguk sincsenek teljesen tisztában azzal, hogy a beutaló köteles ellátásra szükséges-e ismételt beutaló kiállítása, ha a beteg kontroll vizsgálatra megy vissza, általában időhatárok, félév, egy év keringenek a köztudatban
  • a szakellátók (betegirányítók) eleve közlik az időpontot kérő beteggel, hogy hozzon beutalót, lényegében tekintet nélkül arra, hogy valóban első vizsgálatról vagy kontroll vizsgálatról van-e szó
  • „ez úgyis csak egy mozdulat és csak egy papír a háziorvostól, nem is értik, hogy miért nem akarja esetleg kiadni…”

 

Az oldal egy Startup Growth Lite alapú sablont használ. Az eredetit a More than Themes készítette.